Nezávislé konzultácie a poradenstvo

Kúpa nehnuteľnosti nie je vzhľadom na možné riziká a veľkosť investície jednoduchou záležitosťou. Pri kúpe pozemku, bytu alebo domu je vhodné si prizvať a poradiť sa s odborníkom.

V rámci obhliadok nehnuteľností vykonávame najmä:

  • posúdenie technického stavu
  • využiteľnosti (pozemku, priestorov...)
  • možností stavebných úprav
  • vhodnosti kúpy ako investície

Ak už máte vypracovaný projekt a nie ste si istý navrhovaným riešením:
  • posúdenie dispozície a typológie
  • posúdenie použitých materiálov a technológie


Cenník Služieb

Ceny sú uvedené s DPH

Všeobecné konzultácie a poradenstvo


18€/30 min.

Obhliadka nehnuteľnosti - byt/pozemok


36€

Obhliadka nehnuteľnosti - rodinný dom


72€

Obhliadka nehnuteľnosti - iné stavby


individuálne

Dopravné náklady


0,36 €/km