Tento jednopodlažný rodinný dom je predurčený pre komfortné bývanie štvorčlennej rodiny. Má jednoduchý tvar, čo je výhodné pre výstavbu a zároveň aj z hľadiska eliminácie ochladzovaných konštrukcií. Spĺňa najprísnejšie kritériá z hľadiska energetickej hospodárnosti. 
Jeho dispozícia je priestorovo aj funkčne delená na dennú a nočnú časť. Dominantnou časťou je veľkorysý otvorený priestor obývačky s jedálňou a kuchyňou, ktorá je čiastočne opticky oddelená komorou. 
Veľkou výhodou tohto domu je vstavaná garáž, ktorá je prístupná „suchou nohou“ priamo zo zádveria.
Orientácia okien z obytných miestností je do ulice a do záhrady. Preto je možné dom umiestiť ku ktorejkoľvek hranici susednej parcely.

Parametre:
Zastavaná plocha 150 m2
Úžitková plocha 120 m2
Predpokladaná spotreba energie za rok 35 kWh/m2

 • Občianska vybavenosť

  Administratívna budova Beckov – štúdia
  Administratívna budova Trenčín – modernizácia kancelárskych priestorov
  Administratívna budova Trenčín – nadstavba
  Administratívna budova Trenčín - projekt pre územné konanie, územné konanie
  Administratívna budova Trenčín – projekt stavby pre stavebné povolenie, stavebné povolenie
  Čerpacia stanica Nové Mesto nad Váhom – investičný zámer
  Hala Dubnica nad Váhom – administratívna vstavba v existujúcej výrobnej hale
  Hala Nové Mesto nad Váhom – prístavba k existujúcej výrobnej hale
  Hala Nové Mesto nad Váhom – štúdia a vizualizácia
  Hala Trenčín – rekonštrukcia výrobnej a skladovacej haly
  Hospodársky objekt Mníchova Lehota – prestavba
  Hotel Horný Smokovec – passport skutočného stavu, modernizácia
  Hotel Považská Bystrica – stavebné úpravy, modernizácia
  Hotel Stupava – passport skutočného stavu
  Kaviareň Nová Dubnica – prestavba
  Kaviareň Nová Dubnica – rozšírenie odbytového priestoru
  Materská škôlka – štúdia, vizualizácia
  Nebytová budova Trenčín – prestavba, vizualizácia
  Nebytové budovy  Trenčín – asanácia stavby, stavebné povolenie
  Obchodné priestory Nové Mesto nad Váhom – zmena účelu využitia stavby
  Obchodný dom Dubnica nad Váhom – passport skutočného stavu
  Obchodný dom Trenčín – interiér predajne
  Obchodný dom Trenčín – modernizácia
  Obchodný dom Trenčín – prestrešenie terasy
  Objekt sýpky Adamovské Kochanovce – passport pre asanáciu stavby
  Objekt vrátnice Trenčín – stavebné úpravy
  Oplotenie výrobného areálu Nová Dubnica – novostavba, stavebné povolenie
  Parkovisko Trenčín – projekt pre stavebné konanie, stavebné povolenie
  Parkovisko Trenčín – projekt pre územné konanie, územné konanie
  Polyfunkčný objekt Dubnica nad Váhom -  prestavba strechy
  Polyfunkčný objekt Dubnica Nad Váhom - projekt skutočného vyhotovenia
  Polyfunkčný objekt Nemšová – prístavba
  Polyfunkčný objekt Nová Dubnica – zmena účelu využitia
  Polyfunkčný objekt Nové Mesto nad Váhom – prestavba
  Polyfunkčný objekt Nové Mesto nad Váhom – projekt pre stavebné konanie
  Polyfunkčný objekt Nové Mesto nad Váhom – projekt pre územné konanie
  Polyfunkčný objekt Nové Mesto nad Váhom – projekt skutočného vyhotovenia
  Potravinová výroba Nové Mesto nad Váhom – zmena účelu využitia stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia stavb
  Predajňa potravín Dolné Srnie – prestavba
  Predajňa potravín Rakoľuby – novostavba
  Predajňa potravín Rakoľuby – zmena stavby pred dokončením
  Predajňa potravín Trenčín – zmena účelu využitia časti stavby
  Predajne Dubnica nad Váhom – zmenu účelu vyžitia stavby
  Prekrytie spevnených plôch – prístavba k existujúcej hale
  Prestrešenie cesty Trenčín – prístavba k existujúcej hale
  Prestrešenie odstavných plôch DSS Orechové
  Prestrešenie spevnených plôch Trenčín – prístavby k existujúcim výrobným halám
  Prístavba haly Trenčín – projekt skutočného vyhotovenia
  Protipožiarny blok Trenčín – vstavba do existujúcej haly
  Reštaurácia Trenčín – prestavba
  Rozvody chladiacej vody v hale Trenčín - prestavba
  Skladovacia hala Trenčín – novostavba
  Stáčacia rampa Trenčín – novostavba
  Stravovacie zariadenie Trenčín – stavebné úpravy, stavebné povolenie
  Stravovacie zariadenie Trenčín – štúdia realizovateľnosti
  Strelnica Prievidza – zmena účelu stavby, stavebné povolenie
  Štúdia a vizualizácia vstupných priestorov okresného úradu Trenčín
  Výrobná budova Trenčín – povolenie na odstránenie stavby
  Výrobná hala Dubnica nad Váhom – zmena účelu využitia stavby
  Výrobná hala Nová Dubnica – novostavba, projekt pre územné konanie
  Výrobná hala Trenčianske Stankovce – prestrešenie spevnených plôch
  Výrobná hala Trenčianske Stankovce - vstavba haly
  Výrobné priestory Rakoľuby – zmena účelu využitia časti stavby
  Zdravotnícke centrum Dunajská streda – dielenská dokumentácia
  Zdravotnícke centrum Piešťany – projekt pre stavebné povolenie
  Zdravotnícke centrum Piešťany – projekt pre územné konanie
  Zlovovacia budova Príbovce – prestavba strechy
 • Bytové domy

  Bytové domy Trenčín – protipožiarna bezpečnosť stavby
  Bytový dom Bratislava – revitalizácia, zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Dubnica nad Váhom – revitalizácia, zateplenie a odstránenie systémových porúc
  Bytový dom Dubnica nad Váhom – zateplenie a modernizácia
  Bytový dom Dubnica nad Váhom – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Dubnica nad Váhom – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Dubnica nad Váhom – odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Ilava - prestavba strechy
  Bytový dom Kremnica – výmena výťahu
  Bytový dom Nové Mesto nad Váhom – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Nové Mesto nad Váhom –zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Piešťany – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Topoľčany –zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Trenčín – revitalizácia, zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Trenčín – výmena výťahu
  Bytový dom Trenčín – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Trenčín – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Trenčín – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Trenčín – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Trenčín – zateplenie a odstránenie systémových porúch
  Bytový dom Trenčín –zateplenie
  Bytový dom Vrbové – revitalizácia, zateplenie a odstránenie systémových porúch
 • Rodinné domy

  Rodinný dom Beckov  - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Beckov – kolaudácia
  Rodinný dom Beckov – novostavba
  Rodinný dom Beckov – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Beckov - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Beckov - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Beckov – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Beckov – prestavba
  Rodinný dom Beckov – prestavba a nadstavba domu, stavebné povolenie
  Rodinný dom Beckov – prístavba domu, stavebné povolenie
  Rodinný dom Beckov – zmena stavby
  Rodinný dom Beckov – zmena stavby pred dokončením
  Rodinný dom Beckov – zmena stavby pred dokončením
  Rodinný dom Beckovská Vieska - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Beckovská Vieska - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Bierovce – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Bierovce - výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Bohunice – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Borčice – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Borčice – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Borčice – štúdia realizovateľnosti v ochrannom pásme
  Rodinný dom Borčice - výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Bošáca – novostavba
  Rodinný dom Bošáca – zmeny a osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Bratislava – prestavba
  Rodinný dom Bzince pod Javorinou - Hrubá Strana – projekt skutočného vyhotovenia, dodatočné stavebné povoleni
  Rodinný dom Cetuna – novostavba
  Rodinný dom Diviaky nad Nitricou – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Dolná Breznica – stavebné povolenie, kolaudácia stavby
  Rodinný dom Dolná Súča – osadenie stavby, projekt suterénu ku katalógovému projektu
  Rodinný dom Dolné Srnie – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Drietoma – novostavba
  Rodinný dom Drietoma – prestavba strechy
  Rodinný dom Dubnica nad Váhom – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Dubnica nad Váhom – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Dubnica nad Váhom – prístavba domu
  Rodinný dom Dubnica nad Váhom – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Dubnica nad Váhom – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Dubnica nad Váhom – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Hámre - novostavba
  Rodinný dom Hámre - novostavba, územné rozhodnutie, stavebné povolenie
  Rodinný dom Horná Súča - novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Horná Súča – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Horná Súča – prestavba domu
  Rodinný dom Horné Kočkovce – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Horné Srnie – stavebné povolenie
  Rodinný dom Hrádok – prestavba domu
  Rodinný dom Chocholná Velčice - novostavba
  Rodinný dom Chocholná Velčice – novostavba
  Rodinný dom Chocholná Velčice – novostavba
  Rodinný dom Chocholná Velčice - novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Chocholná Velčice – prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Chocholná Velčice – zmena stavby
  Rodinný dom Chocholná Velčice – zmena stavby pred dokončením
  Rodinný dom Chocholná Velčice – zmena účelu využitia stavby
  Rodinný dom Ilava - novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Istebník – stavebné úpravy
  Rodinný dom Ivánka pri Dunaji – projekt skutočného vyhotovenia
  Rodinný dom Ivanovce – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Ivanovce – osadenie stavby
  Rodinný dom Ivanovce – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Ivanovce – prestavba domu
  Rodinný dom Ivanovce – zmena stavby pred dokončením
  Rodinný dom Klobušice - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Kolačín – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Kostolná Záriečie – prestavba domu
  Rodinný dom Košeca – novostavba
  Rodinný dom Košeca – novostavba
  Rodinný dom Krajné – nadstavba domu
  Rodinný dom Krivosúd Bodovka – prestavba a nadstavba
  Rodinný dom Krivosúd Bodovka – prestavba domu
  Rodinný dom Krivosúd Bodovka – prestavba domu
  Rodinný dom Krivosúd Bodovka – zmena stavby pred dokončením, drevostavba
  Rodinný dom Kubrá – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Kubrá – prestavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Kubrá – projekt skutočného vyhotovenia
  Rodinný dom Kubrá – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Kubrica – prestavba domu
  Rodinný dom Lednické Rovne – zmena stavby pred dokončením, drevostavba
  Rodinný dom Lúka – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Lúka - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete, drevostavba
  Rodinný dom Lúka – prístavba zimnej záhrady
  Rodinný dom Melčice – stavebné povolenie, kolaudácia stavby
  Rodinný dom Melčice Lieskové – novostavba
  Rodinný dom Melčice Lieskové – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Melčice Lieskové - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Melčice Lieskové - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Mníchova Lehota - novostavba
  Rodinný dom Mníchova Lehota – prestavba domu
  Rodinný dom Mníchova Lehota - výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Moravské Lieskové - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Moravské Lieskové – zmeny a osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Nemšová – prestavba domu
  Rodinný dom Nová Bošáca – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Nová Dubnica – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Nová Dubnica – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Nové Mesto nad Váhom - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Nové Mesto nad Váhom – prestavba a prístavba domu, stavené povolenie
  Rodinný dom Nové Mesto nad Váhom – prestavba domu
  Rodinný dom Nové Mesto nad Váhom – prestavba domu
  Rodinný dom Nové Mesto nad Váhom – prestavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Nové Mesto nad Váhom – prestavba, vizualizácia
  Rodinný dom Opatová – kolaudácia stavby
  Rodinný dom Opatová – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Opatová – prestavba strechy
  Rodinný dom Opatová – štúdia novostavby
  Rodinný dom Opatovce - novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Peťovka – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Peťovka – odstránenie stavby
  Rodinný dom Peťovka – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Podlužany - novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Považská Bystrica – prístavba bazéna, výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Príles – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Pruské – prestavba
  Rodinný dom Rakoľuby – prestavba domu
  Rodinný dom Rakoľuby – zmena stavba pred dokončením, stavebné povolenie, kolaudácia
  Rodinný dom Skalka nad Váhom – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Stankovce – teplotechnické posúdenie stavby, finančná analýza zateplenia stavby a výmeny okien
  Rodinný dom Svinná – stavené povolenie
  Rodinný dom Šamorín – prestavba domu
  Rodinný dom Štvrtok – prestavba strechy
  Rodinný dom Švajčiarsko - štúdia, vizualizácia, drevostavba
  Rodinný dom Trenčianska Teplá – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianska Teplá - prestavba domu
  Rodinný dom Trenčianska Teplá – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Trenčianska Turná – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Trenčianska Turná – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Trenčianska Turná - novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianska Turná – novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianska Turná – štúdia, drevostavba
  Rodinný dom Trenčianske Jastrabie - územné rozhodnutie, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianske Stankovce – novostavba, drevostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianske Stankovce – novostavba, drevostavba, územné rozhodnutie, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianske Stankovce – novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianske Teplice - novostavba, územné rozhodnutie, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčianske Teplice – stavené povolenie
  Rodinný dom Trenčianske Teplice - výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Trenčianske Teplice - výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Trenčín – kolaudácia stavby
  Rodinný dom Trenčín – kolaudácia stavby
  Rodinný dom Trenčín – novostavba
  Rodinný dom Trenčín – novostavba
  Rodinný dom Trenčín – novostavba, drevostavba, územné rozhodnutie, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčín - novostavba, územné rozhodnutie, stavebné povolenie
  Rodinný dom Trenčín – osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Trenčín - prestavba
  Rodinný dom Trenčín – Stavebné povolenie, kolaudácia
  Rodinný dom Trenčín – výrobná dokumentácia Dietrich's, drevostavba
  Rodinný dom Trenčín – zmena stavby pred dokončením, drevostavba
  Rodinný dom Trenčín – zmena stavby pred dokončením, kolaudácia stavby
  Rodinný dom Trenčín, stavebné povolenie
  Rodinný dom Uhrovec – zmena stavby pred dokončením
  Rodinný dom Veľké Leváre – novostavba, drevostavba
  Rodinný dom Vestenice – passport skutočného stavu
  Rodinný dom Vrbové – novostavba
  Rodinný dom Zemianske Lieskové - novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Zemianske Lieskové - novostavba, stavebné povolenie
  Rodinný dom Zemianske Lieskové – prípojky na inžinierske siete
  Rodinný dom Zemianske Podhradie – novostavba
  Rodinný dom Zemianske Podhradie - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
 • Ostatné

  Garáž Beckov - zmena účelu využitia stavby
  Garáž Bošáca – zmena stavby
  Garáž Drietoma – novostavba
  Garáž Trenčianska Turná - stavebné povolenie, kolaudácia stavby
  Garáž Trenčín – novostavba, stavebné povolenie
  Chata Adamovské Kochanovce – odstránenie stavby
  Chata Beckov – nadstavba
  Chata Čertov – novostavba
  Chata Kálnica – modernizácia
  Chata Lubina – novostavba
  Chata Nové Mesto nad Váhom – prestavba
  Chata Zemianske Podhradie - osadenie stavby
  IBV Horná Ves – štúdia, vizualizácia
  MČOV Zemianske Podhradie – novostavba
  Radové garáže Nová Dubnica – štúdia, vizualizácia
  Reklamné zariadenie Nové Mesto nad Váhom – novostavba, stavebné povolenie
  Rekreačná chata Zelená voda – zmena stavby pred dokončením, kolaudácia stavby
  Rekreačný objekt Peťovka - osadenie stavby, prípojky na inžinierske siete
  Záhradný dom  Adamovské Kochanovce – novostavba
  Záhradný dom Bohunice – novostavba
  Záhradný dom Chocholná Velčice – novostavba, stavebné povolenie
  Záhradný dom Lúka – novostavba
  Záhradný dom Zemianske Podhradie – novostavba, trvalé odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, stavené povolenie